9. Да посетим DMZ (Демилитаризираната зона), за да научим повече за историята на Северна и Южна Корея

Историята на Корея от 20 век се характеризира с думата нестабилност. След сключеното през 1953 г. примирие, Северна и Южна Корея поддържат крехко и напрегнаto  доверие, което често ескалира до точка на пречупване. Имайки това предвид, няма как да  включим едно пътуване до социалистическата страна (затворена е за чужденци, а отношението към западняците и южнокорейците е враждебно), затова може да планираме един тур до ничия земя, наречена още Демилитаризираната зона – границата между двете Кореи.